Garagen-Sektionaltor in weiß
Industrie-Sektionaltore
Garagen-Sektionaltor in dark grey

Käyttöehdot

Näitä verkkosivuja ylläpitää NOVOFERM GmbH, Schüttensteiner Straße 26, D-46419 Isselburg (seuraavassa NOVOFERM). Pääsy näille verkkosivuille ja niiden käyttö on seuraavien käyttöehtojen alaista. Verkkosivuilla käyminen ja niiden käyttäminen tarkoittaa, että hyväksyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, et saa käydä näillä verkkosivuilla etkä käyttää niillä olevia sisältöjä ja palveluita.

 

§1 Käyttöehtojen muutokset

NOVOFERM voi muuttaa verkkosivujen käyttöehtoja milloin vain. Siksi ehdot tulee tarkistaa säännöllisesti. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen hyväksyt käytön muutetuissa olosuhteissa.

 

§2 Luovuttaminen käyttöön

a) Lähtökohta

Kaikki verkkosivuillamme julkaistut tiedot, asiakirjat ja kuvat ovat NOVOFERMin omaisuutta tai ne ovat muiden käyttöoikeuksien alaisia. Käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on kielletty.

 

b) Ladattavana olevat asiakirjat

Mikäli tarjoamme ladattavaksi esitteitä, teknisiä asiakirjoja, käyttö- ja liikesuhde-ehtoja jne., käyttö on sallittua ilmoitettuun tarkoitukseen ja nimenomaisesti luvallista, mikäli kuviin, teksteihin tai muuhun tietomateriaaliin ei tehdä muutosta ilman meidän lupaamme.

 

c) yksityiset tarkoitukset ja koulutustarkoitukset

Yksityisiin tarkoituksiin ja koulutustarkoituksiin saat ei-yksinomaisen käyttöoikeuden sillä ehdolla, että kaikissa kopioissa näkyy copyright-merkintä ja sisältöjä käytetään vain yksityiseen tarkoitukseen tai koulutustarkoitukseen. Siten merkitty käyttö on sallittua, jos tietoja, dokumentteja ja kuvia ei muuteta ja kuvia käytetään vain yhdessä niihin kuuluvan tekstien kanssa.

 

d) oikeus käyttöön

Oikeutta verkkosivujen ja sivujen sisältöjen käyttöön ei ole olemassa. NOVOFERM pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tai päivityksiä milloin vain sekä rajoittaa pääsyä verkkosivuilla kokonaan tai osittain tai estää pääsyn.

 

§3 Merkki- ja tekijänoikeudet

Kaikki verkkosivuilla näkyvät merkit ovat NOVOFERMin tai kolmansien tahojen omaisuutta. Kyseisten merkkien käyttö ilman omistajan etukäteen antamaa lupaa on kielletty.

Verkkosivuilla julkaistut tekstit, kuvat, videot ja valokuvat ovat tekijänoikeudet omaavan tahon omaisuutta ja niiden käyttöoikeus on ainoastaan NOVOFERMillä. Annetun luvan ylittävä käyttö on kiellettyä ja voi olla tekijänoikeuslain mukainen rikkomus.

Palvelu ”Konfiguraattori” antaa sinulle mahdollisuuden tehdä muokkausohjelman muokkaustoiminolla muutoksia kuvatietoihin (esimerkkikuvat). Kuvat saa tallentaa ja/tai julkaista yksityistarkoituksessa muuttamattomassa ja muutetussa muodossa. Meidän antamallamme luvalla ei ole vaikutusta mahdollisiin kolmansien tahojen  (valokuvaaja, tontin omistaja, kuvassa näkyvän tontin käyttäjä jne.) oikeuksiin.

 

§4 Patentit ja muut liiketoiminnalliset suojaoikeudet

Kuvissa näkyvät ja kuvatut tuotteet voivat olla NOVOFERM in tai kolmansien tahojen patenttioikeussuojan tai muiden liiketoiminnalisten suojaoikeuksien alaisia (hyödyllisyysmallit ja rekisteröidyt mallit). Käyttöoikeuksien näyttö, kuvaus ja myöntäminen ei sisällä lisenssiä kuvatun henkisen omaisuuden käyttöön.

 

§5 Tietosuoja

Mikäli verkkosivuilla olevat palvelut ja niiden käyttö edellyttävät tietojen keräämistä tai tallentamista, tietojen käsittely tapahtuu tietosuojalakien säädösten mukaisesti sekä TMG:n tietosuojaoikeudellisten määräysten mukaisesti sekä noudattaen meidän  tietosuojalausekettammetietosuojalauseke.

§6 Rekisteröityminen

Näiden verkkosivujen tiettyjen toimintojen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen on maksutonta. Sinun on valittava selkeä käyttäjänimi tai alias-nimi ja selkeä salasana ja syötettävä sähköpostiosoitteesi. Mikäli rekisteröinnin vahvistuksen lähettäminen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen epäonnistuu, et saa pääsyä kyseiseen palveluun. NOVOFERM pidättää itsellään oikeuden kieltää härskien tai kiellettyjen alias-nimien käytön ja poistaa niihin liittyvät rekisteröitymiset.

 

§7 Salasanasuojaus

Olet itse vastuussa salasanasi salassapidosta, erityisesti myös kaikista kyseisellä salasanalla tehdyistä toimenpiteistä, jotka voidaan kohdentaa sinuun käyttäjänä. Mikäli epäilet, että joku muu, asiaton kolmas taho käyttää rekisteröitymistäsi tai tietää salasanasi, sinulla on velvollisuus muuttaa rekisteröitymisen pääsytietoja ja ilmoittaa siitä meille välittömästi.

 

§8 Kolmansien tarjoajien verkkosivut / linkit

NOVOFERMin verkkosivuilla on myös linkkejä ja viittauksia kolmansien tahojen verkkosivuille. NOVOFERM ei ota minkäänlaista vastuuta sellaisten verkkosivujen saatavuudesta tai sisällöstä eikä vaurioista ja loukkaantumisista, jotka aiheutuvat sellaisten sisältöjen käytöstä. Yhteyden luominen linkitetylle verkkosivulle tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. NOVOFERM ei ole vastuussa vieraiden verkkosivujen tietosuojasta, sisällöistä, linkeistä, muutoksista tai päivityksistä.

 

§9 Lataus- ja julkaisuehdot

Mikäli käyttäjällä on mahdollisuus julkaista omia sisältöjä NOVOFERMin verkkosivulla, lataus- ja julkaisuehtomme on hyväksyttävä etukäteen. NOVOFERM pidättää itsellään oikeuden poistaa sisällöt, jotka eivät ole mainittujen ehtojen mukaisia.

Palvelussamme ”konfiguraattori” sinulla on mahdollisuus ladata kuvatietoja ja muuttaa niitä muokkausohjelman muokkaustoiminnoilla. Käyttäjä voi itse tallentaa kuvatiedot NOVOFERM ei tallenna pysyvästi tai julkaise kuvatietoja. Kuva- ja käyttötietojen välittäminen eteenpäin käyttäjän tiedustelun puitteissa tapahtuu meidän tietosuojalausekettamme noudattaen.

Käyttäjä saa ladata palvelimelle ja muokata ainoastaan kuvatiedostoja, joiden formaatti on ”*img”, ”*jpeg”. Tiedot on ladattava palvelimelle vaurioitumatta ja ilman NOVOFERMille tai kolmansille tahoille potentiaalisesti haitallista koodia. Tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia ei saa käyttää ilman oikeuksien omistajan lupaa. Sellaisten kuvatietojen, jotka sisältävät kiellettyjä tai hyvien tapojen vastaisia sisältöjä, lataaminen palvelimelle on kiellettyä. Mikäli kolmannella taholla on yksinoikeus kuvatietojen käyttöön (kolmannen tahon panoraamasuojaoikeudet), lataaminen palvelimelle ja muokkaaminen on sallittu vain sen tahon luvalla, jolla on käyttöoikeudet.

Palvelimelle lataamisen toiminnon väärinkäyttö on kielletty. Käyttäjä on vastuussa kaikista vaurioista, jotka aiheutuvat kieltojen vastaisesta käytöstä. Käyttäjä vapauttaa NOVOFERMin kaikista vaatimuksista, joita muut konfiguraattorin käyttäjät tai sisäisen jälleenohjaustoiminnon käyttäjät (esim. myyntiliikkeet) tai muut kolmannet tahot esittävät NOVOFERMille oikeuksiensa loukkaamisen vuoksi. Käyttäjä on silloin myös velvollinen korvaamaan kaikki oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvat kustannukset. Se ei päde silloin, jos oikeuksien loukkaaminen ei ole käyttäjän vastuulla.
 

§10 Vastuun rajoitus

(1) Kaikkia NOVOFERMin verkkosivuillla olevia sisältöjä käytetään tiedonanto- ja mainostarkoitukseen. Mikäli näin ei nimenomaisesti ole määrätty laissa, näiden verkkosivujen mainosteksteilä ja tuotekuvauksilla ei ole välitöntä vaikutusta sopimussuhteisiin, jotka käyttäjä solmii NOVOFERMin kanssa. Erityisesti mainostekstit ja tuotekuvaukset eivät ole takuita tuotteiden ominaisuuksista oikeudellisessa merkityksessä.

(2) Pyrimme julkaisemaan ja päivittämään verkkosivuilla julkaistut sisällöt siten, että ne ovat oikein, täydellisiä ja kaikkien lakisääteisten määräysten mukaisia. Silti emme voi sulkea pois, että jokin verkkosivujen tieto on jo vanhentunut.

(3) Emme siksi ota minkäänlaista vastuuta tai myönnä minkäänlaista takuuta näiden verkkosivujen sisällöille niiden tarkkuuden, täydellisyyden ja ajankohtaisuuden osalta. Jos haluat sitovia tietoja, ota meihin yhteyttä.

(4) Sivuilla kuvattujen tuotteiden jatkuvaa saatavuutta ei voida taata. NOVOFERM pidättää itsellään oikeuden poistaa tuotteita valikoimasta tilapäisesti tai pysyvästi tai korvata ne muilla tuotteilla.

(5) NOVOFERM ei missään tapauksessa vastaa toimenpiteistä, kustannuksista tai vaurioista, jotka aiheutuvat näiden verkkosivujen pääsyn tai käytön yhteydessä tai verkkosivujen käytettävyydestä johtuen.

(6) Edellä olevia vastuun rajoituksia tai takuun pois sulkuemista ei sovelleta, mikäli NOVOFERMilla on lakisääteinen virhevastuu, erityisesti tuotavastuulain mukaisen tuotteiden virhevastuun takauksessa, tahallisuudesta ja huolimattomuudesta johtuvissa vastuutilanteissa tai kuolemaan, loukkaantumiseen tai terveysongelmiin johtavissa tilanteissa.

 

§11 Konfiguraattori ja postinumerohaku

Nämä palvelut on tarkoitettu loppukuluttajille, jotka ovat kiinnostuneet NOVOFERM-tuotteista. Palveluiden käyttäminen ei aiheuta sopimussuhteen syntymistä NOVOFERM GmbH:n kanssa. Käyttäjällä on mahdollisuus pyytää lisätietoja tuotteista tai myös konkreettisia hintatietoja tai tarjouksia lähimmältä NOVOFERM-jälleenmyyjältä.

NOVOFER Milla on oikeus luovuttaa käyttäjän tiedot käyttäjän konkreettisen suostumuksen puitteissa lähimmälle NOVOFERM-jälleenmyyjälle. Tarkempaa tietoa on tietosuojalausekkeen pykälissä 1 ja 2.

 

§12 Sovellettavan lain valinta ja oikeusvalinta, kansainväliset käyttäjät

Näiden Saksassa sijaitsevien toimipaikkojen verkkosivujen sisältö ja tarjonta on suunnattu saksan- ja englanninkielisille käyttäjille. Käyttöehtoihin pätee Saksan laki. Oikeuspaikka on Novoferm GmbH:n toimipaikka Saksassa, 46419 Isselburg (oikeuspiirinä Bocholt).

 

§13 Extranet ja b2b-online-myymälä (ainoastaan kaupallisille käyttäjille)

Novoferm GmbH:n Extranetissä ja b2b-online-myymälässä kuvatut tuotteet ja tarjotut palvelut ovat saatavilla ainoastaan Saksassa toimiville rekisteröidyille kaupallisille käyttäjille. Pääsy on rekisteröinnin jälkeen mahdollista sivulla www.novoferm-händler.de tai www.novoferm-handwerker.de.  Annamme mielellämme NOVOFERMin ulkomailla sijaitsevien yhteistyökumppaneiden yhteystietoja (Sanwa Shutter -konsernin yritykset). Verkkosivulla  www.novoferm.com on lisätietoja

Extranetin kautta järjestelmäämme rekisteröityneet käyttäjät saavat myös mahdollisuuden saada suoria linkkejä uudelle NOVOSALES-myyntialustallemme. Se on tarjolla julkaisutiedoissa ilmoitetun NOVEFERM GmbH:n oikeudellisesti itsenäisenä palveluna verkkotunnuksilla  novosales.novoferm.com. Ainoastaan siellä ilmoitetut käyttöehdot pätevät. Käyttöehdot hyväksytään rekisteröinnin yhteydessä.

Verkkosivun www.novoferm.de palveluiden, Extranetin tarjonnan sekä b2b-online-myymälän käyttöä koskevat seuraavat ehdot. Online-myymälän tilaustoiminnon käyttö edellyttää sisäänkirjautumista ja rekisteröintiä, ja asiakkaan on hyväksyttävä nämä ehdot etukäteen. Pidätämme itsellämme oikeuden pyytää tietoja yrityksen rekisteröinnistä yrityksiltä, joita ei ole rekisteröity kaupparekisterin.

 

  Novoferm GmbH:n Extranetin ja b2b-online-myymälän täydentävät käyttöehdot

 

§ 14 Esihuomautus

EExtranet ja integroitu b2b-onlineshop, jäljempänä Extranet, on tekninen alusta. Extranetiä käytetään erityisten tietojen antamiseen erilaisille rekisteröidyille käyttäjäryhmille. Se on jaettu portaaleihin, jotka on suunnattu kolmelle kiinteälle käyttäjäryhmälle: jälleenmyyjät, arkkitehdit/rakennussuunnittelija ja pienyrittäjät/asentajat. Extranetin käyttö tapahtuu ainoastaan b2b-alueelle. Extranetin käyttö ei ole sallittua kuluttajille. Extranetin tietojen tarkoituksena on helpottaa rekisteröityjen käyttäjien yhteydenottoja Novofermiin ja luovuttaa käyttöön apuvälineitä ja materiaaleja Novofermin tuotteiden myyntiin. Arkkitehdit/rakennussuunnittelijat saavat rekisteröinnin yhteydessä pääsyn sivun www.novoferm-architekten.de kautta kuitenkin ilman suoraa tilausmahdollisuutta b2b-onlinemyymälästä.

Seuraavissa ehdoissa on määritelty Novoferm GmbH:n (Novoferm) Extranetissä olevien muiden tietojen ja palveluiden käytettävissä oleminen ja käyttäminen käyttäjän toimesta sekä lopuksi siten syntyvät sopimukselliset suhteet Novofermin ja käyttäjän välille.

 

§ 15 Sisäänkirjautuminen

(1) Extranetissa on kaikenlaisia Novofermia koskevia tietoja ja palveluita. Extranetin käyttö edellyttää sisäänkirjautumista. Oikeutta kirjautua sisään ja oikeutta pääsyyn Novofermin Extranetiin ei ole olemassa. Sisäänkirjautuminen on sallittua vain oikeushenkilöille ja rajoittamattomasti oikeustoimikelpoisille luonnollisille henkilöille.

(2) Sisäänkirjautuminen tapahtuu käyttöehtojen pykälän 6 mukaisen maksuttoman rekisteröinnin muodossa. Käyttäjä hyväksyy silloin nämä käyttöehdot sekä erilliset tietosuojamääräykset.

(3) Novofermin rekisteröinnin yhteydessä kyselemät tiedot tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan ja oikein, esim. etunimi ja sukunimi, sen hetkinen osoite (ei postilokero), voimassa oleva sähköpostiosoite sekä yritys. Oikeushenkilön sisäänkirjautumisen saa tehdä vain luonnollinen henkilö, jolla on prokuraoikeudet ja joka on mainittava nimeltä. Mikäli ilmoitettuja tietoja muutetaan sisäänkirjautumisen jälkeen, käyttäjällä on velvollisuus korjata tiedot Novofermin järjestelmiin välittömästi.

(4) Käyttäjä valitsee sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttäjänimen ja salasanan käyttöehtojen pykälän 7 mukaisesti. Pääsy Novofermin Extranetiin ei ole siirrettävissä ilman Novofermin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

§ 16 Käyttösopimuksen kohde ja laajuus

(1) Oikeus käyttää Extranetiä ja sen toimintoja on olemassa vain tekniikan sen hetkisen tason puitteissa. Ajallisia rajoituksia voi esiintyä teknisten häiriöiden yhteydessä, kuten esim. virtakatkoksen, laitteisto- tai ohjelmistovirheiden jne. vuoksi. Novoferm pidättää itsellään oikeuden rajoittaa palveluita ajallisesti, mikäli se on tarpeen kapasiteettiin, palvelimen turvallisuuteen tai teknisten toimenpiteiden suorittamiseen liittyvistä syistä. Novoferm ei takaa, että Extranet on aina käytettävissä ja että käyttäjällä on aina pääsy.

(2) Järjestelmään kohdistuvien töiden suorittaminen edellyttää suunniteltuja huolto-aikoja, joiden aikana tietyt toiminnot eivät välttämättä ole käytössä tai niitä on rajoitettu. Kyseiset huoltotyöt ovat tarpeen palvelimien turvallisuuden ja integriteetin säilyttämiseksi ja ohjelmiston vakavien häiriöiden tai tallennettujen tietojen häviämisen estämiseksi.

(3) Novoferm pidättää itsellään oikeuden poistaa, lopettaa, laajentaa tai rajoittaa milloin vain yksittäisiä sisältöjä, tietoja, toimintoja jne. Extranetista. Novofermilla on oikeus tehdä päivityksiä oman harkinnan mukaan. Käyttäjällä ei ole oikeutta muutosten tai päivitysten suorittamiseen.

 

§ 17 Extranetin käyttö ainoastaan rekisteröidyille käyttäjille

(1) Käyttäjä sitoutuu olemaan lisäämättä suoria hyperlinkkejä, niin kutsuttuja ”Deep Link” -linkkejä tai vastaavia luodakseen suoran linkin Extranetiin.

(2) Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta muille verkkosivuille johtavia frame-kehyksiä, jotka sisältävät Extranetin sisältöjä tai viittaavat niihin.

(3) Pääsy Extranetiin ja sen käyttö on sallittua vain manuaalisesti, yksitellen ja itsenäisesti suoritettavilla haku- ja lataustoimenpiteillä. Extranetin tiedot saa näyttää sähköisessä muodossa vain kulloinkin kyseessä olevalle käyttäjälle, ei kuitenkaan järjestelmällisesti suuremmalle muiden käyttäjien joukolle tai kolmansille tahoille, esim. kopiomalla tietoja internetin keskustelufoorumeihin tai vastaaviin.

(4) Extranetissa olevia hinnastoja ei saa luovuttaa kolmansille tahoille.
   

§ 18 Pääsyn estäminen, käyttösopimuksen muuttaminen ja irtisanominen

(1) Novoferm voi estää käyttäjän, mikäli on konkreettinen syy olettaa, että käyttäjä on toiminut Extranetissa näiden käyttöehtojen tai voimassa olevan lain vastaisesti.

(2) Novoferm voi estää käyttäjän erityisesti silloin, kun käyttäjä on ilmoittanut sisäänkirjautumisen yhteydessä vääriä tietoja, loukkaa Extranetin käytön yhteydessä kolmansien tahojen oikeuksia, käyttää Novofermin palveluita väärin tai mikäli on olemassa jokin muu tärkeä syy.

(3) Jos käyttäjä on estetty, käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää Extranetiä. Sisäänkirjautuminen käyttäjätiedoilla ei ole enää mahdollista. Estettyä pääsyä ei voi palauttaa. Oikeutta pääsyn palauttamiseen ei ole. Vastuun rajoitukseen viitataan. Se pätee vastaavasti irtisanomistilanteissa.

(4) Novoferm pidättää oikeuden tehdä käyttöehtoihin muutoksia milloin vain syitä ilmoittamatta. Muutetut käyttöehdot lähetetään käyttäjälle tekstimuodossa vähintään kaksi viikkoa ennen niiden voimaantuloa. Mikäli käyttäjä ei vastusta muutettuja käyttöehtoja kahden viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamiseksi, hänen katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot. Novoferm huomattaa käyttäjälle erikseen kyseisen kahden viikon määräajan merkityksestä muuttuneet käyttöehdot sisältävässä ilmoituksessa. Mikäli käyttäjä vastustaa muutosta, käytön eston vaikutukset (ks. § 5) astuvat voimaan muuttuneiden käyttöehtojen voimaantulon hetkestä.

(5) Käyttäjä voi irtisanoa käyttösopimuksen milloin vain. Kirjallinen irtisanominen tulee lähettää osoitteeseen Novoferm GmbH, Schüttensteiner Straße 26, D-46419 Isselburg.

(6) Novoferm voi irtisanoa käyttösopimuksen tekstimuodossa milloin vain syitä ilmoittamatta 14 päivän irtisanomisajalla kuun loppuun. Sillä ei ole vaikutusta oikeuteen estää käyttö.

  

§ 19 Vapauttaminen, vastuun rajoitus

(1) Käyttäjä vapauttaa Novofermin kaikista vaatimuksista, joita muut Extranetin käyttäjät tai muut kolmannet tahot esittävät Novofermiä kohtaan oikeuksiensa loukkaamisen vuoksi, erityisesti Extranetin käytön vuoksi (esimerkki: roskapostin lähettäminen). Käyttäjä on silloin myös velvollinen korvaamaan kaikki oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvat kustannukset. Se ei päde siinä tapauksessa, että oikeuksien loukkaaminen ei ole käyttäjän vastuulla.

(2) Novoferm on vastuussa rekisteröidylle käyttäjälle käyttösopimussuhteesta aiheutuvista vaurioista vain, mikäli ja siltä osin kuin Novoferm, sen lakisääteiset edustajat tai johtoasemassa olevat työntekijät toimivat tahallisesti tai karkesta huolimattomuudesta. Novoferm on vastuussa laillisten edustajiensa kohdalla muissa tapauksissa vain, jos toiminta on ollut tahallista ja siltä osin kuin toiminta rikkoo näitä sopimusvelvoitteita tahallisuudesta tai karkeasta huolimattomuudesta johtuen. Novoferm ei ota vastuuta välillisistä vaurioista, ennen kaikkea menetetystä voitosta missään muussa tapauksessa kuin jos vahinko johtuu laillisten edustajien tai johtoasemassa olevien  työntekijöiden tahallisesta toiminnasta tai karkeasta huolimattomuudesta tai mikäli muiden Novofermia laillisesti edustavien tahojen toiminta on tahallista. Vastuu on rajoitettu koskemaan sopimuksen solmimisen yhteydessä ennakoitavia tyypillisiä vaurioita, paitsi mikäli vahinko johtuu Novofermin, sen laillisten edustajien tai johtoasemassa olevien työntekijöiden tahallisesta toiminnasta tai karkeasta huolimattomuudesta.

(3) Edellä mainitut vastuun poissulkemiset ja rajoitukset eivät päde siinä tapauksessa, mikäli Novoferm on nimenomaisesti myöntänyt takuun, eivätkä sellaisten vaurioiden tapauksessa, jotka aiheuttavat kuoleman, loukkaantumisen tai terveydellisiä seurauksia tai lakisääteisten määräysten tapauksessa.

(4) Novoferm ei ota minkäänlaista vastuuta vahingoista, jotka johtuvat salasanan ja/tai käyttäjänimen luvattomasta tai virheellisestä käytöstä. Käyttäjän vastuu on määritelty käyttöehtojen pykälässä 7.

   

§ 20 Teknisiä huomautuksia

Tietojen digitalisoinnin yhteydessä voi esiintyä virheitä. Erilaisten internetselainten käytön ja yksilöllisten ohjelmistoasetusten vuoksi sisältöjen näytössä voi ilmetä eroavaisuuksia. Novoferm ei siksi ota minkäänlaista vastuuta häiriöistä, keskeytyksistä, siirtovirheistä tai Extranetin mahdollisista toimintakatkoksista.

 

 §21 Tilausmahdollisuuden käyttö online-myymälässä

(1)  Online-kaupan sivuilla näkyy tuotevalikoima. Tuotevalikoimasta voidaan valita tuotteita, lisätä niitä ostoskoriin, ja tilauksen voi lähettää Novofermille. Tuotevalikoima sisältää tuotteita Novoferm-konsernin tuotevalikoimasta. Kunkin tuotteen kohdalla näkyvät tiedot ovat ainoastaan tuotekuvauksia. Ne eivät ole takuita tietyistä ominaisuuksista tai soveltuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tiedot eivät vapauta käyttäjää velvollisuudesta ja vastuusta tehdä omia arviointeja ja tarkastuksia. Sitovia tietoja saa yrityksemme työntekijöiltä. Tilaa vasta, kun olet selvittänyt kaikki tarvittavat seikat.

(2) Myyvä osapuoli tilauksissa on Novoferm Vertriebs GmbH, Schüttensteiner Straße 26, D-46419 Isselburg-Werth.

(3) Online-myymälässä esillä olevat tuotteet ovat pelkästään sitoumukseton mahdollisuus tilata tarjottuja tuotteita

(4) Kun lähetät tilauksen, sitoudut ostamaan Novofermin tarjoaman ostoskorin sisällön. Huomaa, että sinun on hyväksyttävä Novofermin Yleiset myyntiehdot klikkaamalla tilauslomakkeessa kulloinkin olevia kenttiä. Muutoin tilauksen tekeminen Novofermin online-myymälässä ei ole mahdollista. Mikäli online-tilauksen osalta pätevät poikkeavat tai täydentävät ehdot, sinulle ilmoitetaan siitä tilauksen tekemisen yhteydessä. Sovitut ehdot on merkitty tilauslomakkeeseen. Tilauksen voi vielä tarkistaa, sitä voi muuttaa ja sen voi tulostaa ennen lähettämistä klikkaamalla painiketta ”Tarkista tilaustiedot”.

(5) Tilaus on otettu vastaan, kun Novoferm Vertriebs GmbH lähettää kirjallisen tilausvahvistuksen tai toimittaa tuotteet. Tilauksen automaattinen vastaanottoilmoitus ei ole tilausvahvistus, vaan sen tarkoituksena on ainoastaan dokumentoida tilauksen saapuminen Novofermille ja käsittelyn aloittaminen. Asiakas voi tulostaa Novofermin asiakkaalle lähettämän tilauksen vastaanottovahvistuksen.

(6) Mikäli asiakkaan toivoma toimitusaika ei ole saatavilla, arvioitu sitoumukseton toimitusaika ilmoitetaan Novoferm Vertriebs GmbH:n tilausvahvistuksessa.

(7) Novofermilla on oikeus olla ottamatta vastaan online-tilauksia. Päätösvalta on Novofermilla. Mikäli Novoferm hylkää online-tilauksen, siitä ilmoitetaan sinulle välittömästii.

(8) Toimitukset ovat mahdollisia ainoastaan Saksassa. Vientiin menevissä tilauksissa annamme lisätietoa seuraavista vaiheista.

(9) Novoferm tallentaa sopimustekstin sopimuksen solmimisen jälkeen. Rekisteröidyt asiakkaat voivat tarkastella ja tulostaa tilauksiaan kuusi vuotta sopimuksen solmimisesta kohdassa ”Omat tapahtumat”.